CONTACT

Mail: crot@crotproduction.sk

Crot Production s.r.o.
Fakturačná adresa: Pribišova 2, 84105 Bratislava
IČO: 48200662
DIČ: 2120083130
Bankové spojenie: 4021788448/7500

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 104622/B